Obchodní podmínky

Mr_Mellow_9_orez_1

Obchodní podmínky

YarnMellow s.r.o.

IČ: 08360880

DIČ: CZ08360880

Sídlo: Křižíkova 1286, Jičín, 50601

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 44262.

Jsme plátci DPH.

 

Pro nákup v internetovém velkoobchodě www.YarnMellow.cz je třeba být registrovaným zákazníkem s IČ. Zboží zde zakoupené můžete použít pro vlastní tvorbu i pro další maloobchodní prodej. Jsme výrobci značky YarnMellow. Pro maloobchodní nákup použijte prosím obchod www.Tvorboshop.cz.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

I. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Nakupující je o potvrzení informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

3. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, a to i bez udání důvodu.

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno.

3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (e-mailem).

4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít.

5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku.

6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu (včetně částky za poštovné pokud je vracena celá objednávka).

7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

Reklamace

1. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura. Kupující ji obdrží e-mailem a spolu se zbožím a slouží zároveň jako záruční list.

2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením.

3. Kupující o žádosti o reklamaci informuje prodávajícího e-mailem, kdy se s ním domluví na postupu.

II. Dodací podmínky

1. Platbu za zboží hradí zákazník na bankovní účet prodávajícího do data splatnosti uvedeného na faktuře.

2. Prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději do 7 dnů od objednání.

3. Kupující je povinen dodržet splatnost faktury. Pokud prodávající neobdrží platbu do data splatnosti uvedeného na faktuře, je oprávněn vymáhat úroky z prodlení, které činí 1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud bude evidována faktura po splatnosti, nebude nakupujícímu odeslána další objednávka do doby, než bude nezaplacená objednávka uhrazena.

III. Zasílání na Slovensko a do jiných států Evropy

1. Zboží zasíláme pouze do států, kde funguje GLS a jejich partneři.

2. Výše poštovného se odvíjí od hmotnosti zásilky a zvoleného přepravce. Konečnou cenu poštovného se zákazník dozví před dokončením objednávky v košíku.

3. Platby přijímáme pouze na účet v České Republice u Fio banky. Převod na Eura proběhne dle aktuálního kurzu ČNB ručně při potvrzení objednávky na účet u Fio banky

IV. Ochrana osobních údajů

1. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje dobrovolně a s plným vědomím.

2. Prodávající se zavazuje nepředávat osobní údaje kupujících třetím stranám.

3. Prodávající může zasílat reklamní sdělení pouze po písemném souhlasu nakupujícího (zaškrtnutí políčka u objednávky).

4. Nakupující může kdykoli ukončit zasílání newsletteru zasláním e-mailu prodávajícímu.

5. V patičce těchto stránek můžete udělit souhlasy se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.9.2019